Náš příběh

Jak to začalo…

Začalo to vznikem lidské civilizace – již od počátku věků totiž lidé napříč kulturami touží po zanechání smysluplného odkazu. Snažíme se smrt co nejvíce oddálit, snažíme se ji přelstít, ale přesto je součástí života každého z nás – nemusí však nutně znamenat jen smutek a konec našeho bytí. O tom, že naše duše je nesmrtelná, jsou přesvědčeny doslova miliardy lidí po celém světě, včetně nás…

Od legend a mýtů (Slovanů, Keltů, Římanů a Řeků, Mayů, Egypťanů, Babyloňanů, Aboridžinců, ad.) po různé životní filosofie a náboženské texty (Korán, Tóra, Hinduismus, Budhismus ad.), od Bible až po ryze vědecká zjištění – všechny nás navždy spojuje vědomí toho, že i po naší smrti pokračuje život dál. Na základě tohoto vědomí později vyroste naše myšlenka.  

Kořeny Znovuzrození stromem sahají přibližně 3 roky nazpět, kdy jsme se začali sbližovat s technologiemi 3D tisku a přemýšleli, jak je smysluplně využít. Pohřebnictví je obor, který za posledních několik set let (!) nezažil mnoho novinek. S dnes tolik potřebným ekologickým směřováním a zájmem o přírodu také moc nespolupracuje. Je to zkrátka obor, ve kterém je co zlepšovat, a tak jsme se rozhodli s tím začít.

Když jsme poté objevili plně rozložitelné materiály určené k 3D tisku, začali jsme tuto myšlenku rozvíjet. A protože stromy naší krásné přírodě delší dobu chybí a vlna kůrovce tomu také nepomohla, napadlo nás spojit důstojné s užitečným – koncept byl na světě – pojďme dělat něco, co pomůže lidem lépe zvládnout odchod blízké osoby nebo zvířecího člena rodiny, a zároveň zajistí důstojný a stále živý odkaz. 

Přidali jsme tradiční řemesla, práci chráněných dílen, veškerou péči nejen s výběrem vhodné rostliny, duchovní směr a začali využívat i další přírodní materiály, jako dřevo nebo korek. Zaměřili jsme se na odkaz, který tu nyní vytváříme, a tím je snaha pomoci jak lidem, tak přírodě – a to se stalo naší motivací a smyslem!

Proč strom?

Stromy jsou totiž, stejně jako myšlenka znovuzrození, napříč kulturami a vírou společnými symboly. Ať už se jedná o Strom života, který je symbolem přímo znovuzrození a nekonečného koloběhu života (a tak se stal i naším logem), Strom světa (známý také jako axis mundi), který propojuje pozemské a nebeské říše, nebo v naší kultuře asi nejznámější Strom poznání z biblického příběhu prvních lidí, symbol vědění – stromy jsme jako lidstvo vždy uctívali, a proto jsou důstojným odkazem pro každého, koho jsme milovali.

Co je náš cíl?

Naším cílem všeobecně je umožnit lidem, aby ztráta blízké osoby nebo domácího mazlíčka nebyla trvalá a tolik bolestivá a zároveň pomoci krásné přírodě nejen v České republice, aby i pro naše děti zůstala taková, jakou si ji pamatujeme. 

Hlubší význam má pak samotné šíření myšlenky o věčném životě, důstojném, prospěšném a živém odkazu a o tom, že lze přistupovat i k takto citlivému tématu nejen s úctou a odstupem, jako by se nás netýkal, ale lze jej přijmout, smířit se ním a tolik vzácný život i po vlastním odchodu podporovat.

Cílem je také přivést české pohřebnictví na ´zelenější´, udržitelnější cestu, a zároveň zachovat tradiční hodnoty, jako důstojnost, odkaz a krásná vzpomínka. Projekt Znovuzrození stromem je první svého druhu v České republice, a co se týká 3D tisku z rozložitelných materiálů jeden z prvních, ne-li úplně první, i celosvětově.

Kdy je vhodná doba?

Biourny, i s nimi spojené sazeničky u nás můžete koupit úplně kdykoliv, třeba hned – a to proto, že až budete řešit starosti spojené s úmrtím někoho blízkého, nebo zvířecího parťáka, budete mít většinu z nich již vyřešenou.

Pak také proto, že kombinujeme zakázkovou a sériovou výrobu, a proto se může kvůli různým náročnostem individuálních úprav stát, že čekací lhůty budou delší. A také proto, že hlavně kvůli rostlinám nabízíme i možnost uskladnění, klidně i na několik let, a dodání až ve chvíli, kdy biournu skutečně potřebujete, nebo až je vhodná doba pro výsadbu sazeniček.

Po výběru od nás obdržíte ´Certifikát o koupi´ Vámi vybrané biourny a případně i sazeničky vybraného stromu. K dodání pak dochází v rámci několika dnů poté, co nám sdělíte, že již nastal čas jeho využití. 

Čím se lišíme?

Komplexním přístupem. Spojením tradičních řemesel a technologie 3D tisku, spoluprací s chráněnými dílnami a v neposlední řadě vysazováním nových stromů spojujeme kulturní, sociální a ekologické významy způsobem, jaký u nás nemá obdoby.

Kam směřujeme?

Hodláme také budovat tzv. Parky Znovuzrozených, neboli ´hřbitovy´, kde si namísto šedivých chodníků a zdí, zkrátka smutného prostředí vzpomeneme na své blízké při příjemné návštěvě udržovaného, zeleného hájku, kde se budeme cítit rozhodně lépe. Zde se každý strom, neboli znovuzrozený zesnulý, těší té nejlepší úctě a péči – můžete jej obejmout, popovídat si, nebo jen v klidu zavzpomínat a užít si s ním krásné prostředí…

… a ještě něco navíc…

Navíc jsme schopni spojením různých druhů výroby zajistit urnu téměř jakéhokoliv tvaru, materiálu, barvy či velikosti – byl zesnulý například milovník automobilů? Přál by si odpočívat ve vysněném modelu? Nebo jste přišli o zvířecího parťáka? Urna může mít i jeho podobu – každý si může vybrat, jak přesně má urna vypadat.                                          

Kdo jsme?

Jsme sice „jen“ obyčejní lidé, ale s neobyčejnými nápady a vizemi, kteří se rozhodli něco změnit a dosáhnout zlepšení podmínek pro všechny, včetně zesnulých…

Zakladatel projektu Robin Richter byl od malička veden k přírodě a fantazii. Díky diagnostikované epilepsii byl přijat na Obchodní akademii při střední škole F.D.Roosevelta, kde zjistil, že handicap neznamená nic divného, a že handicapovaní lidé jsou v mnoha ohledech často zdatnější, než jejich ´zdraví´ vrstevníci, i proto si moc váží například toho, že pro ně mohl moderovat 4 ročníky jarního plesu, nebo že vůbec mohl poznat tyto fajn lidi. A také zde začal uvažovat nad životem a smrtí, když se hned v prvním ročníku musel rozloučit s jedním ze spolužáků. Všechny tyto věci, spolu s desetiletím práce s lidmi a zájmem o vědu, přírodu i filosofii a jejich vzájemné propojení, z něj dělají člověka věřícího v dobro na Zemi i mimo ni. Za pomoci rodiny a některých přátel tak mohl dát vzniknout výše popsanému projektu.

Chvíli trvalo, než narazil na lidi, kteří s ním tyto myšlenky sdílejí a chtějí je budovat, ne se na nich jen přiživovat, což projekt bohužel potkalo a nechybělo moc, aby skončil dříve, než začal.

Proč to děláme?

Protože to má skutečný, prospěšný a podstatný smysl i potenciál, a tak věříme, že společně dokážeme změnit k lepšímu spoustu věcí.

Chvíli trvalo, než narazil na lidi, kteří s ním tyto myšlenky sdílejí a chtějí je budovat, ne se na nich jen přiživovat, což projekt bohužel potkalo a nechybělo moc, aby skončil dříve, než začal

Proč to děláme?

Protože to má skutečný, prospěšný a podstatný smysl i potenciál, a tak věříme, že společně dokážeme změnit k lepšímu spoustu věcí.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Jak vybrat vhodnou rostlinu?

Na výběru vhodné sazenice opravdu hodně záleží, proto Vám s výběrem rádi pomůžeme na základě informací o místě, kde ji budete chtít vysadit – důležité je zejména zda je stanoviště slunné, jaká je půda a v jaké nadmořské výšce se nachází. 

Možná to zní složitě, ale ničeho se nebojte – společně to zvládneme!


Od našeho dodavatele sazenic, který je odborníkem v oboru, máme přesné instrukce a samozřejmě možnost se konkrétně pobavit o výběru konkrétního druhu přímo pro Vás.

Kde mohu strom vysadit?

V blízké budoucnosti k tomu budou sloužit tzv. Parky Znovuzrozených, které se chystáme budovat.

V současnosti je třeba vlastnit pozemek, kde strom můžete vysadit, nebo využít naši Biournu Bonsaj, která slouží zároveň jako květník pro rostlinu vybranou ke znovuzrození a můžete ji umístit kdekoliv, kde ji budete chtít, třeba i v interiéru…

Když je strom živá vzpomínka, jak to může být zároveň věčný odkaz?

Strom zůstává živým a zároveň věčným odkazem hned z několika důvodů.

Jednak stromy mají ve velké většině samy o sobě životnost minimálně v řádech desetiletí, v případě takové borovice nebo dalších druhů i několik set let. Nejstarší borovice (Old Tjikko – 9550 let) na naší planetě si dokonce pamatuje poslední dobu ledovou nebo když v Egyptě neměli zatím ani jednu pyramidu…

V České republice a zároveň v celé střední Evropě nejstarší strom najdete ve Vilémovicích u Ledče. Má zhruba 10 metrů výšky a stáří se odhaduje na 1500 až 2000 let! 

Pak je také důležité si uvědomit, že právě proto, že je strom živým odkazem, rozmnožuje se jednak i přirozeně a pak také není problém, například v případě nákazy, nebo živelné pohromy strom nechat znovu zakořenit, a on tak i přes nepřízně osudu pokračuje ve svém poslání dál.

Co když nemám kde urnu a/nebo sazenici kde uskladnit, nebo ji v současnosti nepotřebuji?

To není vůbec žádný problém – protože jsme si vědomi toho, že nikdo z nás neví, kdy budeme řešit úmrtí někoho blízkého a také, že není vždy vhodná doba na výsadbu, nabízíme možnost dodání až ve chvíli, kdy je to skutečně potřeba.

Do té doby bude Vámi vybraná urna či biourna čekat v našem skladu a sazenice přímo u dodavatele.

Po dokončení objednávky Vám bude zaslán certifikát o koupi, na jehož základě Vám po vzájemném určení data zboží dodáme.

Musím si vybrat jen ze stálé nabídky, nebo mám i jiné možnosti?

Možnosti individuálních úprav jsou u nás téměř neomezené, proto nás neváhejte kontaktovat s jakýmkoliv přáním – můžeme nejen upravit konkrétní urnu nebo gravírování, ale i vytvořit urnu zcela dle Vašich představ.