Jak uložit popel zvířete

Ztráta nejlepšího čtyřnohého přítele je vždy velmi těžká. V okamžiku, kdy němá tvář dodýchá stojíme často před těžkým rozhodnutím, jak naložit s tělem zvířete?

Čím dál víc majitelů volí důstojnou cestu rozloučení se svými domácími mazlíčky a nechávají je zpopelnit. Kremace zvířete ovšem otevírá další důležitou otázku. Jak naložit s popelem zvířete?

Jak uložit popel zvířete? Vytvořte trvalou vzpomínku na svého mazlíčka.

Znovuzrození stromem nabízí lidem i jejich domácím mazlíčkům jistou formu nesmrtelnosti.

Do biourny vsypete popel zvířete, zasypete zeminou, vsadíte stromek (či pokojovou rostlinu v případě menších domácích mazlíčků) a vložíte ji do země.  Rostlina začne růst, vstřebávat živiny z popela a tím zesnulý začne vzkvétat ve Vámi vybraném stromu.  Můžete jej navštěvovat, obejmout, pochlubit se životními úspěchy a i když jednostranně, tak si i promluvit.

Bude tu stále s Vámi!

„Našim cílem je umožnit lidem, aby ztráta domácího mazlíčka nebyla trvalá a tolik bolestivá.“

  • Naše biourny jsou vyráběné čistě z ekologických a v přírodě rozložitelných materiálů.
  • Znovuzrozením formou biourny přispějete ke zlepšení kvality ovzduší, zadržování vody a celkově ke zlepšení životního prostředí.
  • Přírodní urny jsou udržitelnou budoucností.