Když je strom živá vzpomínka, jak to může být zároveň věčný odkaz?

Strom zůstává živým a zároveň věčným odkazem hned z několika důvodů.

Jednak stromy mají ve velké většině samy o sobě životnost minimálně v řádech desetiletí, v případě takové borovice nebo dalších druhů i několik set let. Nejstarší borovice (Old Tjikko – 9550 let) na naší planetě si dokonce pamatuje poslední dobu ledovou nebo když v Egyptě neměli zatím ani jednu pyramidu…

V České republice a zároveň v celé střední Evropě nejstarší strom najdete ve Vilémovicích u Ledče. Má zhruba 10 metrů výšky a stáří se odhaduje na 1500 až 2000 let!

Pak je také důležité si uvědomit, že právě proto, že je strom živým odkazem, rozmnožuje se jednak i přirozeně a pak také není problém, například v případě nákazy, nebo živelné pohromy strom nechat znovu zakořenit, a on tak i přes nepřízně osudu pokračuje ve svém poslání dál.

Napsat komentář